Världsledande kamin och unik värmepanna
HighOne i Boden säljer Bragekaminen som är världens mest miljövänliga kamin och Bragepannan som är en helt komplett värmecentral för en vanlig villa. Bengt-Göran Furberg som äger HighOne har också tagit fram en unik pelletsbrännare för wastepellets som snart kommer att lanseras i hela världen.
2002 startade Bengt-Göran Furberg sitt företag HighOne döpt efter Laowan, den kinesiska leverantörens företagsnamn. Laowan är världen största tillverkare av pannor och kaminer för fasta bränslen. Att kaminen och pannan heter Brage beror på att de är uppkallade efter svensken Brage Nordin som hjälpt den kinesiska fabriken med utvecklingen. Brage är en vän till Bengt-Göran och det föll sig naturligt att Bengt-Göran tog hand om försäljningen av Brages produkter.

Bragekaminen är världsledande på låga utsläppsvärden av oförbrända gaser. Den ligger 40 % bättre än alla andra kaminer som finns på världsmarknaden i tester som SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, gjort. Bragekaminen är en vedkamin gjord i gjutjärn.
- Den säljs bra, jag har återförsäljare från Göteborg i söder till Kiruna i norr, säger Bengt-Göran, som förutom försäljning ägnar sig åt installationer av kaminer.

Bragepannan, en annan av HighOnes produkter är en vedpanna för halvmetersved med 2 m_ ackumulator, varmvattenberedare, expansionskärl och tre värmeväxlare. Den går att köra på el och solvärme och till och med pellets. Den är mycket kompakt och tar bara upp 1,6 kvm golvyta och kostar 50 000 kr. Kunderna som köper Bragepannan bor normalt på landsbygden och har egen skog. Det är ofta villaägare som flyttat ut vedhanteringen till en fristående byggnad med kulvert till huset.
- Det är en komplett värmecentral för en villa och mig veterligen finns inget liknande. Kör man ved ger den ca 160 kWh på en iläggning vilket innebär, normalt i Norra Sverige, att man bara behöver elda en gång om dagen, säger Bengt-Göran.

Till nyår kommer HighOne att lansera en helt ny unik pelletsbrännare för wastepellets i samarbete med Swebo Flis & Energi. Wastepellets är pellets som tillverkas av skogsavfall, halm, torv, gräs med mera.
- Odlar man 2 ha av gräset Rödflen och gör till pellets så håller det ett vanligt hus med värme, säger Bengt-Göran och målar upp framtidsbilder av hur hela bygder investerar i mindre pelletsmaskiner och hans pelletsbrännare och odlar Rödflen på nedlagda åkrar.
- De får i princip sin energi gratis. Pelletsbrännaren är en fantastisk produkt som kan bli mycket intressant, säger Bengt-Göran.

High One

Bransch:
Energi

Telefon: 0921-723 30
Alternativ: 070-692 94 83
Fax: 0921-723 30


Email:
info@highone.se

Hemsida:
www.highone.se

Adress:
High One
Pepparvägen 28
96147 Boden
5 senaste företagen